Wydarzenia Wydarzenia

"Przerwany Marsz"

Dnia 2 września 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Sportowców Polskich w Trzebielinie, miała miejsce inauguracja nowego roku szkolnego 2019/2020. Tym razem była to uroczystość nieco inna niż zwykle, ponieważ udział w niej wzięli dzieci i młodzież rozpoczynająca rok szkolny  oraz przedstawiciele pokolenia „Dzieci Wojny”, czyli osoby, które do momentu zakończenia II Wojny Światowej nie ukończyły 18 lat.

Ogólnopolska akcja pn. „Przerwany Marsz”, która powstała z inicjatywy Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej, miała na celu symboliczne dokończenie przerwanego przez wybuch II Wojny Światowej marszu ówczesnej młodzieży do szkoły. W tej wyjątkowej uroczystości udział wzięli również Pracownicy Nadleśnictwa Trzebielino, którzy mieli zaszczyt wspólnie z przedstawicielami pokolenia „Dzieci Wojny”, młodzieżą szkolną i ich rodzinami oraz pedagogami szkoły uroczyście odśpiewać Mazurka Dąbrowskiego. Na apelu odczytany został także Apel Polskich Dzieci Wojny o pokój na świecie, którego słowa nakłaniały do natychmiastowego zaprzestania konfliktów zbrojnych oraz unikania wojen i utrwalenia pokoju.  Po zakończeniu apelu przygotowany był poczęstunek, na którym przedstawiciele pokolenia „Dzieci Wojny” opowiadali o ciężkich czasach swojego dzieciństwa.

Ta wyjątkowa inicjatywa na pewno była cennym doświadczeniem zarówno dla dzieci i młodzieży jaki i zaproszonych gości. Młode pokolenie pokazuje nam, że trudny los „Dzieci Wojny” nie został zapomniany i że ich poświęcenie nie poszło na marne.

Cieszymy się, że Nadleśnictwo Trzebielino uczestniczyło w tym wyjątkowym wydarzeniu i mogło wspólnie z młodzieżą i „Dziećmi Wojny” symbolicznie przekroczyć bramę szkoły.