Wydarzenia Wydarzenia

Gospodarka łowiecka

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny reguluje prawo polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Przeczytaj więcej o łowiectwie

Gospodarka łowiecka w Nadleśnictwie Trzebielino prowadzona jest na bazie Ośrodka Hodowli Zwierzyny LP na terenie dwóch obwodów łowieckich wyłączonych z wydzierżawienia (obwód 107 i 125) o łącznej powierzchni  25 789 ha. Nadleśnictwo prowadzi działania w taki sposób, aby faktyczna ilość zwierzyny w łowiskach odpowiadała docelowym stanom zawartym w Wieloletnim Planie Łowieckim.

Najważniejszymi celami prowadzonej w Nadleśnictwie gospodarki łowieckiej są:

  • prowadzenie wzorcowego zagospodarowania łowisk,
  • wdrażanie nowych osiągnięć naukowych i praktycznych z zakresu łowiectwa, jak również prowadzenie badań naukowych,
  • odtwarzanie populacji zanikających gatunków zwierząt dziko żyjących,
  • ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych,
  • prowadzenie szkoleń z zakresu łowiectwa jak również spełnianie potrzeb społecznych w zakresie uprawiania myślistwa, kultywowania tradycji oraz krzewienia etyki i kultury łowieckiej,

Zagospodarowanie łowieckie na terenie Nadleśnictwa Trzebielino polega przede wszystkim  na:

  • poprawie warunków bytowania zwierzyny poprzez zwiększenie areału poletek łowieckich na terenie OHZ w celu odciągnięcia zwierzyny łownej od żerowania w uprawach i młodnikach.
  • wykładaniu drzew zgryzowych przez okres całego roku (żer włóknisty) podczas wykonywania zabiegów czyszczeń późnych, trzebieży wczesnych i późnych. Drzewa zgryzowe wykładane są średniorocznie na powierzchni ok. 550 ha,
  • doskonaleniu metod skutecznego określania wielkości populacji zwierzyny płowej,
  • wprowadzaniu gatunków biocenotycznych i owocowych,
  • w ramach gospodarki łąkowo – rolnej (dotowanej z funduszy unijnych), uprawianych jest blisko 100 ha zbóż i topinamburów oraz utrzymuje się około 350 ha łąk i pastwisk w dobrej kulturze agrotechnicznej,

Na terenie Nadleśnictwa Trzebielino zwierzyna gruba reprezentowana jest przez jelenie, daniele, sarny i dziki. Zwierzyna drobna bytująca na terenie naszego Nadleśnictwa to lisy, jenoty, borsuki, kuny, norki, tchórze, zające, gęsi, kaczki, gołębie grzywacze. Z gatunków chronionych (kiedyś łownych) spotkać można wydrę, bobra i wilka.

W trakcie trwania sezonu łowieckiego w wyniku polowań pozyskana zostanie tylko niewielka część zwierzyny. Prawidłowe gospodarowanie populacjami zwierząt łownych gwarantuje zachowanie prawidłowej liczebności tej zwierzyny. Brak regulacji liczebności powodowałby znacznie zwiększone szkody przez nią powodowane zarówno w lasach jak i w uprawach rolnych.

W ramach realizacji celów ustawowych na terenach OHZ LP organizowane są polowania dla myśliwych zagranicznych i krajowych. Sprzedażą polowań dla cudzoziemców zajmuje się Zarządca OHZ LP, poprzez współpracę z biurami polowań i myśliwymi indywidualnymi z kraju i zagranicy. Corocznie do ośrodka przyjeżdża wielu pasjonatów myślistwa głównie z krajów Unii Europejskiej. W wielu przypadkach nie liczy się samo pozyskanie trofeum, lecz możliwość obcowania z przyrodą oraz atmosfera, jaką daje przebywanie w łowisku w doborowym towarzystwie. Myśliwi wielokrotnie powracają do nas, zabierając ze sobą swych przyjaciół i rodziny.

Na swoim terenie dysponujemy atrakcyjnym Pensjonatem Leśnym, który również pełni funkcję kwatery myśliwskiej. Pensjonat położony jest w uroczym zakątku pomorskich lasów w miejscowości Wiatrołom. Przy pensjonacie znajduje się zrewitalizowany park wraz ze strumykiem, ścieżkami spacerowymi i oczkami wodnymi. Pensjonat dysponuje 8 pokojami dwuosobowymi i 1 pokojem trzyosobowym wraz z oddzielnymi łazienkami. Pobyt w naszych pensjonacie to nie tylko komfortowy wypoczynek w lesie w towarzystwie życzliwych gospodarzy, oferujących dobrą polską kuchnię, ale również możliwość czynnego wypoczynku w trakcie polowania, grzybobrania, wycieczek pieszych i rowerowych czy spływach kajakowych.

 

Jeleń szlachetny w leśnictwie Glewnik (fot. P. Niegrzybowski)