Wydarzenia Wydarzenia

Leśniczy otrzymał Kordelas Leśnika Polskiego

Leśniczy Henryk Malatyński otrzymał Kordelas Leśnika Polskiego
 W dniu 31 maja 2019 roku podczas uroczystych obchodów Dnia Leśnika na Świętej Górze Polanowskiej nasz kolega leśniczy Henryk Malatyński otrzymał Kordelas Leśnika Polskiego. Odznaczenie to przyjął z rąk Pani Minister Małgorzaty Golińskiej, Dyrektora RDLP w Szczecinku Pana Andrzeja Modrzejewskiego oraz Z-cy dyrektora Pana Tomasza Skowronka.
 
Serdecznie gratulujemy Panu Henrykowi. Jest to ukoronowanie jego 42 letniej pracy w Lasach Państwowych. Wychował się on w leśnej rodzinie. Jego ojciec był jednym z pionierów leśnictwa na terenach dzisiejszej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku. Pan Henryk Malatyński rozpoczął pracę w lasach jako podleśniczy, a od 1 lipca 1995 roku zajmuje stanowisko leśniczego Leśnictwa Poborowo. Wzorowo wypełnia powierzone mu obowiązki.  Przejawia inicjatywę w pracy oraz wykazuje  się  szczególną troskę w realizacji zadań gospodarczych wykonując je w sposób powodujący jak najmniejsze zachwianie równowagi ekosystemów leśnych. Był wielokrotnie opiekunem stażystów. Pod jego nadzorem absolwenci szkół leśnych zdobywali doświadczenie i umiejętności zawodowe nacechowane dużą wrażliwością na las i otaczające środowisko. Jest odpowiedzialny i zawsze gotowy do służby i pomocy innym. Działa aktywnie w zakładowej organizacji Związku Leśników Polskich w RP, za co został odznaczony Brązowym Medalem Zasługi dla ZLP w RP. Jest aktywnym myśliwym. Nie szczędzi czasu na działalność społeczną w Polskim Związku Łowieckim oraz pomoc w realizacji zadań Ośrodka Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Trzebielino.