Wydarzenia Wydarzenia

Nowy Nadleśniczy w Trzebielinie

W dniu 27.08.2019 na stanowisko nadleśniczego Nadleśnictwa Trzebielino został powołany przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku Pan Marek Wiśniewski, dotychczasowy zastępca nadleśniczego p.o. nadleśniczego Nadleśnictwa Trzebielino. Uroczyste przekazanie aktu powołania nastąpiło na spotkaniu w siedzibie Nadleśnictwa, w obecności całej załogi.

Nadleśniczy Marek Wiśniewski pochodzi z Warcina. Tam też ukończył Technikum Leśne im. prof. Stanisława Sokołowskiego. Jest absolwentem Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.  Z Nadleśnictwem Trzebielino związany jest od 25 lat. Zaraz po skończeniu studiów w 1994 roku odbył tutaj roczny staż, po którym objął stanowisko referenta ds. techniczno-leśnych a następnie specjalisty Służby Leśnej. Od roku 1999 pracował w Nadleśnictwie Trzebielino jako zastępca nadleśniczego.

W pracy najbardziej ceni wzajemną współpracę i zgraną kadrę.

Po pracy można go spotkać na rowerze lub w pasiece, ponieważ pasjonuje się pszczelarstwem. Jest także myśliwym.