Wydarzenia Wydarzenia

Organizacja

W swoim obecnym kształcie Nadleśnictwo Trzebielino powstało ponownie z dniem 1 stycznia 1993 r. po podziale Nadleśnictwa Dretyń. Obejmuje powierzchnię 19 636 ha (w tym leśnej 18 421 ha), na którą składają się z dwa obręby leśne: Trzebielino (9 159 ha) i Wiatrołom (10 477 ha).

Nadleśnictwo Trzebielino jest jednym z 30 Nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku. Położone jest w zachodniej części województwa pomorskiego, w powiatach: bytowskim i słupskim. Zgodnie z obowiązującym podziałem kraju na krainy i dzielnice przyrodniczo-leśne, Nadleśnictwo Trzebielino leży w I Krainie Bałtyckiej, dzielnicy 5 – Pojezierza Drawsko-Kaszubskiego, w mezoregionach: Wysoczyzny Polanowskiej i Pojezierza Bytowskiego. Teren Nadleśnictwa należy do obszarów nizinnych. Rzeźba terenu oraz pokrywa geologiczna obszaru Nadleśnictwa są efektem działania mas lądolodowych i jego wód roztopowych w okresie plejstocenu. W Nadleśnictwie Trzebielino przeważa teren równinny i falisty, poprzecinany dolinami i jarami płynących rzek i strumieni.


Teren Nadleśnictwa należy do zlewni rzek przymorskich. Przeważająca część to dorzecza rzeki Wieprzy, a tylko wschodni fragment zalicza się do dorzecza Słupi-rzeka Kamienica.  Sąsiednimi Nadleśnictwami są:  Leśny Dwór, Bytów, Osusznica, Dretyń i Warcino.Stanowiska funkcyjne pełnią następujące osoby:

    NADLEŚNICZY      Marek Wiśniewski
                                              Z-ca nadleśniczego   Konrad Rudziński                                              
Główny księgowy    Joanna Konopka
   
Teren Nadleśnictwa podzielony został na 12 Leśnictw:

Leśnictwo  Powierzchnia [ha]
Miszewo 1514 ha
Zieliń    2069 ha
Glewnik    1611 ha
Bąkowo    1904 ha
Trzebielino    2061 ha
Barnowiec    1518 ha
Poborowo    1542 ha
Barkocino    1569 ha
Łubno    1298 ha
Wiatrołom    1572 ha
Role 1422 ha
Turowo 1556 haSiedziba Nadleśnictwa Trzebielino