Wydarzenia Wydarzenia

Pominiki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2019 r. mieliśmy ich w całej Polsce 11 314, z czego 9 tys. stanowiły drzewa a 1380 grupy drzew.

 

Na gruntach Nadleśnictwa Trzebielino występuje 72 obiektów uznanych za pomniki przyrody: 62 pojedynczych okazów drzew, 1 grupa drzew i 9 głazów narzutowych. Wśród drzew występuje dąb szypułkowy i bezszypułkowy, buk zwyczajny, sosna pospolita, świerk pospolity, sosna wydmowa, modrzew europejski, jesion wyniosły a grupę drzew stanowią buki zwyczajne.

 

Głaz narzutowy i dąb szypułkowy w leśnictwie Bąkowo

 

Na terenie Nadleśnictwa Trzebielino stwierdzono stanowiska 46 gatunków roślin objętych prawną ochroną, w tym: 10 ścisłą i 36 częściową. Wśród stwierdzonych roślin 5 gatunków jest wymienionych na Czerwonych Listach Roślin i Grzybów Polski.

 

  
Grzybienie białe w leśnictwie Turowo

 

Bagno zwyczajne w leśnictwie Poborowo