Wydarzenia Wydarzenia

Zakończono budowę pieszej ścieżki turystyczno-edukacyjnej w leśnictwie Zieliń

Serdecznie zachęcamy do korzystania z pieszej ścieżki turystyczno-edukacyjnej w leśnictwie Zieliń.

Dzięki budowie ścieżki został ukierunkowany pieszy ruch turystyczny, co pozwoli na efektywniejsze zagospodarowanie turystyczne rezerwatu przyrody „Torfowisko Zieliń Miastecki”, przy którym znajduje się punkt widokowy. Ścieżka łączy się z chodnikiem biegnącym z miejscowości Starkowo w kierunku Zielina, tworząc bezpieczny jednolity  ciąg pieszy.

Przy ścieżce zostały zamontowane tablice o tematyce przyrodniczo-leśnej, co pozwoli odwiedzającym ścieżkę zgłębić wiedze o środowisku leśnym i przyrodzie. 

ZAPRASZAMY