Zwierzęta

Co zrobić kiedy natrafimy w lesie na martwe lub ranne zwierzę? Ukąsiła mnie żmija – co teraz? Potrąciłem samochodem zwierzę. Co robić? – odpowiedzi na te i inne pytania.

Samochód

Czy mogę wjechać samochodem do lasu? Skąd mam wiedzieć czy droga jest publiczna czy leśna? Czy strażnik leśny może nałożyć mandat? - odpowiedzi na te i inne pytania.

Grzyby

Kogo mogę się poradzić w sprawie zebranych w lesie grzybów, czy grzyby w lesie można zbierać bez ograniczeń, czy znalezione grzyby należy wykręcać, czy wycinać - odpowiedzi na te i inne pytania.

Drewno

Czy mogę zebrać na opał leżące w lesie drewno, gdzie mogę kupić drewno opałowe, czy leśnicy sprzedają świąteczne choinki - odpowiedzi na te i inne pytania.

Biwakowanie

Czy mogę rozpalić ognisko w lesie, czy mogę zebrać leżący w lesie chrust, czy mogę rozbić w lesie namiot - odpowiedzi na te i inne pytania.

Bezpieczeństwo

Co warto zabrać na spacer do lasu, jak odnaleźć się w lesie, dlaczego natknąłem się na zakaz wstępu do lasu - odpowiedzi na te i inne pytania.

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Narada Techniczno - Gospodarcza

Narada Techniczno - Gospodarcza

W dniu 29.10.2019 r., w siedzibie nadleśnictwa Trzebielino odbyła się Narada Techniczno – Gospodarcza, której celem było przeanalizowanie Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Trzebielino na lata 2020-2029. Na tym szczególnym, odbywającym się raz na 10 lat spotkaniu, uczestniczyło wielu zaproszonych gości, dla których prowadzona w Nadleśnictwie gospodarka leśna i ochrona przyrody nie jest obojętna. Byli to m.in.:, przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Szczecinku, samorządów, przedsiębiorstw drzewnych, organizacji ekologicznych i zakładów usług leśnych oraz pracownicy Nadleśnictwa. Naradzie Techniczno - Gospodarczej przewodniczył Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych ze Szczecinka.

Zgromadzonych gości przywitał Nadleśniczy Nadleśnictwa Trzebielino, który następnie wygłosił, przy wsparciu pracowników Nadleśnictwa, referat dotyczący analizy minionego 10-lecia. Następnie został zaprezentowany koreferat Wykonawcy Planu Urządzenia Lasu, jakim jest Biuro Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej w Szczecinku.

W drugiej części narady przedstawiciele BULiG omówili projekt Planu Urządzenia Lasu oraz Programu Ochrony Przyrody sporządzony dla Nadleśnictwa Trzebielino na kolejne 10-lecie.