Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikaty dobrej gospodarki leśnej

Nadleśnictwo Trzebielino informuje, że Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku posiada certyfikaty dobrej gospodarki leśnej.

1) FSC® o numerze SGS-FM/COC-000008

2) PEFC o numerze PL PEFC-17/0639

Dokumenty te gwarantują, iż Nadleśnictwa zarządzane są w sposób właściwy ze szczególnym uwzględnieniem aspektów przyrodniczych oraz społecznych.