Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Narada Techniczno - Gospodarcza

Narada Techniczno - Gospodarcza

W dniu 29.10.2019 r., w siedzibie nadleśnictwa Trzebielino odbyła się Narada Techniczno – Gospodarcza, której celem było przeanalizowanie Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Trzebielino na lata 2020-2029. Na tym szczególnym, odbywającym się raz na 10 lat spotkaniu, uczestniczyło wielu zaproszonych gości, dla których prowadzona w Nadleśnictwie gospodarka leśna i ochrona przyrody nie jest obojętna. Byli to m.in.:, przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Szczecinku, samorządów, przedsiębiorstw drzewnych, organizacji ekologicznych i zakładów usług leśnych oraz pracownicy Nadleśnictwa. Naradzie Techniczno - Gospodarczej przewodniczył Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych ze Szczecinka.

Zgromadzonych gości przywitał Nadleśniczy Nadleśnictwa Trzebielino, który następnie wygłosił, przy wsparciu pracowników Nadleśnictwa, referat dotyczący analizy minionego 10-lecia. Następnie został zaprezentowany koreferat Wykonawcy Planu Urządzenia Lasu, jakim jest Biuro Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej w Szczecinku.

W drugiej części narady przedstawiciele BULiG omówili projekt Planu Urządzenia Lasu oraz Programu Ochrony Przyrody sporządzony dla Nadleśnictwa Trzebielino na kolejne 10-lecie.