Wydawca treści Wydawca treści

Edukacja

Edukacja leśna społeczeństwa w nadleśnictwie skupia się przede wszystkim na edukowaniu dzieci i młodzieży ze szkół znajdujących się na terenie administrowanym przez nadleśnictwo. Polega na upowszechnianiu wiedzy o środowisku leśnym, wielofunkcyjnej gospodarce leśnej, podnoszeniu świadomości społeczeństwa w zakresie racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania z wszystkich funkcji lasu, jak również budowaniu zaufania społecznego dla działalności zawodowej leśników.

Rocznie w zajęciach edukacyjnych bierze udział około 300 osób. Współpracujemy z czterema szkołami: SP w Trzebielinie, SP w Suchorzu, SP w Łubnie oraz Gimnazjum w Starkowie. Podstawowym obiektem edukacji leśnej w Nadleśnictwie Trzebielino jest Leśna Wiata Edukacyjna. Zadaszona drewniana wiata przewidziana na kilkadziesiąt osób znajduje się w leśnictwie Trzebielino w oddz. 294t. Wyznaczono przy niej miejsce na ognisko i postawiono tablice edukacyjne. Całość jest ogrodzona i oznakowana. Miejsce to znajduje się przy zbiorniku wodnym "Kunica". Przy punkcie stworzono krótką ścieżkę edukacyjną wyposażoną w tablice o tematyce leśnej przedstawiające budowę i funkcjonowanie ekosystemów leśnych, produkcyjne i pozaprodukcyjne znaczenie lasu, hodowlę i ochronę lasu, a także rolę leśnika w gospodarowaniu zasobami przyrody.

Nadleśnictwo prezentuje również tematyczne wystawy na imprezach masowych organizowanych przez lokalne samorządy lub inne instytucje. Celem wystaw jest przybliżenie społeczności działalności Nadleśnictwa.


 


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Narada Techniczno - Gospodarcza

Narada Techniczno - Gospodarcza

W dniu 29.10.2019 r., w siedzibie nadleśnictwa Trzebielino odbyła się Narada Techniczno – Gospodarcza, której celem było przeanalizowanie Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Trzebielino na lata 2020-2029. Na tym szczególnym, odbywającym się raz na 10 lat spotkaniu, uczestniczyło wielu zaproszonych gości, dla których prowadzona w Nadleśnictwie gospodarka leśna i ochrona przyrody nie jest obojętna. Byli to m.in.:, przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Szczecinku, samorządów, przedsiębiorstw drzewnych, organizacji ekologicznych i zakładów usług leśnych oraz pracownicy Nadleśnictwa. Naradzie Techniczno - Gospodarczej przewodniczył Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych ze Szczecinka.

Zgromadzonych gości przywitał Nadleśniczy Nadleśnictwa Trzebielino, który następnie wygłosił, przy wsparciu pracowników Nadleśnictwa, referat dotyczący analizy minionego 10-lecia. Następnie został zaprezentowany koreferat Wykonawcy Planu Urządzenia Lasu, jakim jest Biuro Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej w Szczecinku.

W drugiej części narady przedstawiciele BULiG omówili projekt Planu Urządzenia Lasu oraz Programu Ochrony Przyrody sporządzony dla Nadleśnictwa Trzebielino na kolejne 10-lecie.