Wydawca treści Wydawca treści

Surowiec do wszystkiego

W erze szkła, aluminium i krzemu można by odnieść wrażenie, że drewno jest passé. Nic bardziej mylnego! Gdziekolwiek się znajdziemy, na pewno wokół nas będzie wiele przedmiotów, które nie powstałyby bez użycia drewna.

Szacuje się, że współcześnie ma ono ok. 30 tys. zastosowań: drewno i materiały drewnopochodne są wykorzystywane m.in. w budownictwie, górnictwie, energetyce, do produkcji maszyn rolniczych i przemysłowych, podłóg, mebli, płyt, papieru i opakowań, narzędzi, instrumentów muzycznych, sprzętu sportowego, zabawek czy materiałów biurowych.

Szacuje się, że współcześnie drewno ma ok. 30 tys. zastosowań

Pochodzenie, sposób pozyskania i właściwości fizyczne drewna sprawiają, że jest najbardziej naturalnym i przyjaznym materiałem, który wykorzystujemy na tak wielką skalę. Jest niezbędnym elementem modnego dziś życia w stylu „eko", w harmonii z naturą i w zdrowiu. W obliczu zmian klimatycznych ważne jest też to, że nie tylko żywe drzewa wiążą  znaczne ilości dwutlenku węgla. Wielkim magazynem CO2 są również produkty z drewna.

Im bardziej rozwinięta i nowoczesna gospodarka, tym więcej drewna potrzebuje. W ciągu ostatnich dwóch dekad zużycie drewna w naszym kraju wzrosło aż dwuipółkrotnie. W 1990 r. Polak przeciętnie zużywał rocznie równowartość 0,4 m sześc. drewna okrągłego, a obecnie – ponad 1 m sześc. Można się spodziewać, że ten wskaźnik jeszcze bardziej wzrośnie – do wartości podobnych jak w innych krajach europejskich (Niemiec zużywa rocznie średnio 1,7 m sześc. drewna, Czech – prawie 1,5 m sześc., Włoch– 1,1 m sześc.).

Dowiedz się więcej o drewnie z książki „Naturalnie, drewno!" (PDF)


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Narada Techniczno - Gospodarcza

Narada Techniczno - Gospodarcza

W dniu 29.10.2019 r., w siedzibie nadleśnictwa Trzebielino odbyła się Narada Techniczno – Gospodarcza, której celem było przeanalizowanie Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Trzebielino na lata 2020-2029. Na tym szczególnym, odbywającym się raz na 10 lat spotkaniu, uczestniczyło wielu zaproszonych gości, dla których prowadzona w Nadleśnictwie gospodarka leśna i ochrona przyrody nie jest obojętna. Byli to m.in.:, przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Szczecinku, samorządów, przedsiębiorstw drzewnych, organizacji ekologicznych i zakładów usług leśnych oraz pracownicy Nadleśnictwa. Naradzie Techniczno - Gospodarczej przewodniczył Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych ze Szczecinka.

Zgromadzonych gości przywitał Nadleśniczy Nadleśnictwa Trzebielino, który następnie wygłosił, przy wsparciu pracowników Nadleśnictwa, referat dotyczący analizy minionego 10-lecia. Następnie został zaprezentowany koreferat Wykonawcy Planu Urządzenia Lasu, jakim jest Biuro Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej w Szczecinku.

W drugiej części narady przedstawiciele BULiG omówili projekt Planu Urządzenia Lasu oraz Programu Ochrony Przyrody sporządzony dla Nadleśnictwa Trzebielino na kolejne 10-lecie.