Wydarzenia Wydarzenia

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność skarbu państwa

Nadleśnictwo Trzebielino zaprasza do składania ofert w prowadzonym publicznym przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż:" Nieruchomości zabudowanej o innym przeznaczeniu niż mieszkalne położonej na działce 16/11".

Pisemną ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem: oferta "Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej o nr działki 16/11 - nie otwierać przed 31.08.2021 r. godz. 10:00 " należy składać w Sekretariacie Nadleśnictwa Trzebielino do dnia 31.08.2021 r. do godz. 09:30.

Materiały do pobrania