KONTAKT KONTAKT

Siedziba Nadleśnictwo Trzebielino
Nadleśnictwo Trzebielino
+48 59 858 02 44, kom. 506 075 008
+48 59 858 01 15

ul. Pomorska 21
77-235 Trzebielino

 

NIP: 842-00-06-338

REGON: 770697039

 

Nr rachunku bankowego: 57 2030 0045 1110 0000 0092 8630
 

Nadleśniczy
Marek Wiśniewski
+48 59 858 02 44
Zastępca Nadleśniczego
Konrad Rudziński
+48 59 858 02 44
Główny księgowy
Joanna Konopka
+48 59 858 02 44
Inżynier Nadzoru
Jacek Grygonis
+48 59 858 02 44;

Posterunek Straży Leśnej

Marek Jankowski
Starszy strażnik leśny pełniący funkcję Komendanta Posterunku Straży Leśnej
Tel.: +48 784 040 997
Katarzyna Postój
Strażnik Leśny
Tel.: +48 784 040 992

Dział Gospodarki leśnej

Piotr Niegrzybowski
Specjalista Służby Leśnej ds. gospodarki łowieckiej i łąkowo-rolnej
Tel.: + 48 59 858 02 44; +48 784 040 986
Paweł Zygowski
Specjalista Służby Leśnej ds. marketingu i sprzedaży drewna
Tel.: +48 59 858 02 44; +48 784 974 141
Jacek Platta
Specjalista Służby Leśnej ds. stanu posiadania, melioracji wodnych i dróg
Tel.: +48 59 858 02 44; +48 784 040 983
Pulina Minkiewicz
Referent ds. gospodarki towarowej i uźytkowania lasu
Tel.: +48 59 858 02 44; +48 728 420 050
Anna Wiśniewska
Specjalista ds. hodowli lasu
Tel.: +48 59 858 02 44; +48 728 452 519
Dorota Witka-Jeżewska
Specjalista Służby Leśnej ds. zamówień publicznych i ochrony lasu
Tel.: +48 59 858 02 44; +48 573 245 037
Tadeusz Wentowski
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. ochrony przyrody i lasów niepaństwowych
Tel.: +48 59 858 02 44; +48 606 919 621

Dział Finansowo-Księgowy

Katarzyna Batruch
Specjalista ds. finansowych
Tel.: +48 59 858 02 44
Magdalena Staszkiewicz
Księgowy
Tel.: +48 59 858 02 44
Krystyna Chamier-Gliszczyńska
Starszy Księgowy
Tel.: +48 59 858 02 44

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Remigiusz Etmański
Sekretarz nadleśnictwa
Tel.: +48 59 858 02 44; +48 602 684 757
Mariusz Witka-Jeżewski
specjalista ds. informatyki
Tel.: +48 59 858 02 44;
Ryszard Pawlik
Specjalista ds. infrastruktury, BHP i ochrony p.poż.
Tel.: +48 59 858 02 44; +48 784 040 984
Katarzyna Rudzińska
Sekretarka
Tel.: +48 59 858 02 44

Stanowisko ds. pracowniczych

Małgorzata Pietkiewicz
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: +48 59 858 02 44