Wydawca treści Wydawca treści

Historia

Nadleśnictwo Trzebielino jako jednostka Lasów Państwowych powstało w 1953 r. z części Nadleśnictw Wiatrołom i Obłęże. Tworzący je wtedy jeden obręb leśny Trzebielino podzielony był na 5 leśnictw.

Ówczesna powierzchnia Nadleśnictwa wynosiła 6320,52 ha, w tym powierzchnia leśna  5850,60 ha. W okresie przedwojennym struktura własnościowa tych lasów przedstawiała się następująco: lasy państwowe stanowiły 26 %, lasy prywatne dużych majątków ziemskich i drobnych własności chłopskich 74%.

Nadleśnictwo Wiatrołom powstało w 1945r. Powierzchnia ówczesnego Nadleśnictwa wynosiła 9674,10 ha. W jego skład weszło 67% powierzchni  lasów prywatnych majątków ziemskich oraz lasy chłopskie. Pozostała część to lasy Państwowe należące do Nadleśnictwa Borzytuchom.

Z okresu przed II wojną światową zachowało się niewiele dokumentów, na podstawie których można byłoby wnioskować o ówczesnych sposobach zagospodarowania lasu i stopniu intensywności gospodarki leśnej. Jednakże można stwierdzić, że w byłych lasach państwowych stan drzewostanów oraz ich jakość świadczyły o prawidłowo  prowadzonej gospodarce leśnej.