Wydawca treści Wydawca treści

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych - zidentyfikowane według kryteriów HCVF (High Conservation Value Forests) adoptowanych do warunków Polski przez Związek Stowarzyszeń "Grupa Robocza FSC®-Polska"
 
Lasy będące HCVF (skrót od angielskiej nazwy High Conservation Value Forests - polska nazwa: Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych) są wyznaczane w oparciu o "Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych w Polsce", adaptacja do warunków Polski, lipiec 2006 r. autorstwa: Związku Stowarzyszeń "Grupa Robocza FSC-Polska"
 
1. Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) w Polsce dostępne są na stronie http://pl.fsc.org/ w zakładce http://pl.fsc.org/files/Definicje_HCVF_w_Polsce.pdf.
 
2. Powierzchnia poszczególnych kategorii lasów HCVF w Nadleśnictwie Trzebielino znajduje się w materiałach do pobrania poniżej.
 
3. W materiałach do pobrania dostępne są również mapy poszczególnych kategorii HCVF.
 
W dniach 24.03.-15.04.2014 roku Nadleśnictwo Trzebielino przeprowadziło procedurę konsultacji społecznych dotyczących lasów kluczowych dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności (Kat. 6).
 
Wszystkich zainteresowanych informujemy, że wszelkie uwagi oraz propozycje dotyczące nowych obszarów HCVF można nadal zgłaszać do nadleśnictwa. Wszelkie opinie, propozycje i uwagi dotyczące powyższych obszarów prosimy zgłaszać do Pana Tadeusza Wentowskiego, tel.  +48 59 858 02 44, email: tadeusz.wentowski@szczecinek.lasy.gov.pl.