Wydawca treści Wydawca treści

Nasze lasy

Głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna, panująca na 85,66% powierzchni. Ważnymi gatunkami są również: buk - 5,25% powierzchni, brzoza (3,94%), świerk (1,66%), olsza (1,67%), dąb (1,25%).

Pozostałe gatunki występują sporadycznie na niewielkich powierzchniach. Lesistość całego terytorialnego zasięgu działania nadleśnictwa wynosi około 61% tworząc w zasadzie jeden zwarty kompleks leśny. Gleby w Nadleśnictwie Trzebielino są dobrze rozpoznane. Nadleśnictwo posiada operat glebowo siedliskowy opracowany w 1998 roku. Dominujący typ to gleby rdzawe, które występują przeważnie w terenach równych, na piaskach luźnych i słabo gliniastych z domieszką żwiru w górnych poziomach. Tworzą siedliska borów świeżych, borów mieszanych świeżych i lasów mieszanych świeżych.

Podział lasów na kategorie

Kategoria lasu Powierzchnia (ha)
I.Rezerwat 29,21

II. Lasy ochronne-razem

w tym:

  • glebochronne,
  • wodochronne,
  • wodochronne, stanowiące ostoje zwierząt podlegających ochronie gatunkowej

1 630,24

25,36
1 582,19
22,69

 

III. Lasy gospodarcze 16 761,70
Razem 18 421,15

 

Procentowy udział powierzchniowy gatunków panujących