Wydawca treści Wydawca treści

Leśna Wiata Edukacyjna

Podstawowym obiektem edukacji leśnej w Nadleśnictwie Trzebielino jest Leśna Wiata Edukacyjna. Pracownicy Nadleśnictwa prowadzą tu zajęcia dla zorganizowanych grup, a także osób indywidualnych. po uzyskaniu wcześniejszej zgody, można tu organizować, także imporezy okolicznościowe. Leśna Wiata Edukacyjna znajduje się w leśnictwie Trzebielino, w oddziale 294 t – przy leśniczówce Trzebielino. Drewniana wiata z zadaszeniem, może pomieścić jednocześnie kilkadziesiąt osób. Wokół obiektu znajduje się miejsce na grilla i ognisko. Można także korzystać ze ścieżki edukacyjnej, przy której ustawione są tablice o tematyce leśnej przedstawiające budowę i funkcjonowanie ekosystemów leśnych, produkcyjne i pozaprodukcyjne znaczenie lasu, hodowlę i ochronę lasu, a także rolę leśnika w gospodarowaniu zasobami przyrody. Cały teren jest ogrodzony i oznakowany. Miejsce to znajduje się przy zbiorniku wodnym "Kunica".
 

Leśna Wiata Edukacyjna jest bezpłatnie udostępniana w celu prowadzenia zajęć z edukacji przyrodniczo-leśnej dla osób, które wcześneij dokonają rezerwacji terminu oraz dostarczą formularz zgłoszeniowy dostępny w załączniku poniżej. Rezerwacja obiektu jest możliwa poprzez skontaktowanie się z Nadleśnictwem Trzebielino pod nr. tel.: +48 59 858 02 44 lub +48 506 075 008 w celu ustalenia terminu zajęć, a następnie złożenie formularza zgłoszeniowego "zajęcia edukacyjne".


Zasady korzystania z zajęć zostały opisane w Regulaminie korzystania z Leśnej Wiaty Edukacyjnej, którego treść znajduje się w załaczniku poniżej.