Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce i ciągle ich przybywa, co jest zgodne z polityką zwiększania lesistości kraju. Starostwo Powiatowe w Bytowie co roku powierza Nadleśnictwu Trzebielino prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych.

Zgodnie z przepisami  ustawy o lasach, Nadleśnictwo  służy radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej.

Leśnicy w ramach tych działań:

  • doradzają prywatnym właścicielom lasów, jak prowadzić gospodarkę leśną;
  • służą pomocą w udostępnianiu sadzonek drzew i krzewów leśnych;
  • w sytuacjach zagrażających trwałości lasów wykonują na koszt Nadleśnictwa zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe;
  • pomagają w organizacji wykonania zadań gospodarczych w lesie ( w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu. 

Więcej informacji na ten temat

W każdy poniedziałek w godz. 7.30  - 14.30 w Nadleśnictwie Trzebielino pod numerem telefonu (059) 858 0244 przyjmowane są telefony w sprawie lasów niepaństwowych.