Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja

W swoim obecnym kształcie Nadleśnictwo Trzebielino powstało ponownie z dniem 1 stycznia 1993 r. po podziale Nadleśnictwa Dretyń. Obejmuje powierzchnię około 19600 ha (w tym leśnej 18400 ha), na którą składają się z dwa obręby leśne: Trzebielino (ok. 9100 ha) i Wiatrołom (ok. 10500 ha) podzielone na 12 leśnictw.

Nadleśnictwo Trzebielino jest jednym z 31 Nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku. Położone jest w zachodniej części województwa pomorskiego, w powiatach: bytowskim i słupskim. Zgodnie z obowiązującym podziałem kraju na krainy i dzielnice przyrodniczo-leśne, Nadleśnictwo Trzebielino leży w I Krainie Bałtyckiej, dzielnicy 5 – Pojezierza Drawsko-Kaszubskiego, w mezoregionach: Wysoczyzny Polanowskiej i Pojezierza Bytowskiego. Teren Nadleśnictwa należy do obszarów nizinnych. Rzeźba terenu oraz pokrywa geologiczna obszaru Nadleśnictwa są efektem działania mas lądolodowych i jego wód roztopowych w okresie plejstocenu. W Nadleśnictwie Trzebielino przeważa teren równinny i falisty, poprzecinany dolinami i jarami płynących rzek i strumieni.


Teren Nadleśnictwa należy do zlewni rzek przymorskich. Przeważająca część to dorzecza rzeki Wieprzy, a tylko wschodni fragment zalicza się do dorzecza Słupi-rzeka Kamienica.  Sąsiednimi Nadleśnictwami są:  Leśny Dwór, Bytów, Osusznica, Dretyń i Warcino.
 

Schemat organizacyjny Nadleśnictwa Trzebielino 


Stanowiska funkcyjne pełnią następujące osoby:

NADLEŚNICZY    Marek Wiśniewski
Z-ca nadleśniczego                                
p.o. Główny księgowy    Joanna Konopka
   
Teren Nadleśnictwa podzielony został na 12 Leśnictw:

Leśnictwo  Powierzchnia [ha]
Miszewo 1596 ha
Zieliń    1877 ha
Glewnik    1724 ha
Bąkowo    1908 ha
Trzebielino    2054 ha
Barnowiec    1520 ha
Poborowo    1544 ha
Barkocino    1570 ha
Łubno    1487 ha
Wiatrołom    1383 ha
Turowo    1561 ha
Role    1424 haSiedziba Nadleśnictwa Trzebielino