Wydawca treści Wydawca treści

Otulina Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi"

Parki krajobrazowe tworzy się na terenach o wyjątkowych walorach przyrodniczych i estetyczno-krajobrazowych. Mamy ich w Polsce 125. Zajmują 2,5 mln ha, z czego blisko 1,3 mln ha to lasy.

W zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Trzebielino znajduje się otulina Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi". Została utworzona w celu ochrony wód powierzchniowych i gruntowych przed zanieczyszczeniami zewnętrznymi oraz zachowania walorów przyrodniczych parku.

Przeczytaj więcej o parku