Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

Nadleśnictwo Trzebielino jest jednym z 30 Nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku.

Położone jest w zachodniej części województwa pomorskiego, w powiatach: bytowskim i słupskim. Zgodnie z obowiązującym podziałem kraju na krainy i dzielnice przyrodniczo-leśne, Nadleśnictwo Trzebielino leży w I Krainie Bałtyckiej, dzielnicy 5 – Pojezierza Drawsko-Kaszubskiego, w mezoregionach: Wysoczyzny Polanowskiej i Pojezierza Bytowskiego. Teren Nadleśnictwa należy do obszarów nizinnych. Rzeźba terenu oraz pokrywa geologiczna obszaru Nadleśnictwa są efektem działania mas lądolodowych i jego wód roztopowych w okresie plejstocenu. W Nadleśnictwie Trzebielino przeważa teren równinny i falisty, poprzecinany dolinami i jarami płynących rzek i strumieni.
Teren Nadleśnictwa należy do zlewni rzek przymorskich. Przeważająca część to dorzecza rzeki Wieprzy, a tylko wschodni fragment zalicza się do dorzecza Słupi-rzeka Kamienica.  Sąsiednimi Nadleśnictwami są:  Leśny Dwór, Bytów, Osusznica, Dretyń i Warcino.