Wydarzenia Wydarzenia

Zamówienie pn.: "Dokumentacja kosztorysowo-projektowa -Budowa leśnej Bazy Lotniczej Trzebielino"

Nadleśnictwo Trzebielino zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.: "Dokumentacja kosztorysowo-projektowa -Budowa leśnej Bazy Lotniczej Trzebielino".

Formularz ofertowy należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: trzebielino@szczecinek.lasy.gov.pl do dnia 21.07.2021 r., do godz. 9:00.

Dnia 21.07.2021 r. dokonano otwarcia ofert oraz wybrano najkorzystniejszą ofertę. Wszystkie informacje zawarte są w załączniku: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania.