Fundusze unijne Fundusze unijne

Nadleśnictwo Trzebielino realizuje prace w celu przywrócenia dawnej świetności Parku w Wiatrołomie, który znajduje się w rejestrze zabytków. Na terenie parku znajdowała się dawna posiadłość rodziny Puttkamer i tutaj urodziła się Johanna, żona Otto von Bismarcka.

W celu wykonania prac Nadleśnictwo Trzebielino napisało dwa wnioski o dofinansowanie następujących operacji:

1. Rekultywacja i utrzymanie zbiorników wodnych oraz zabezpieczenie szlaku wodnego w parku w Wiatrołomie obejmujące m.in. prace  renaturyzacji cieku wodnego, inwestycje melioracyjne związane z rekultywacyją i utrzymaniem zbiorników wodnych oraz zabezpieczenie szlaku wodnego w celu ochrony, poprawy stanu  środowiska i dziedzictwa przyrodniczego prowadzące do rozwoju i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa. Na operacje uzyskano dofinansowanie w wysokości 318 934,13 zł, co stanowi 85% kosztów całkowitych.

 

2. Utworzenie ścieżek spacerowych wraz z mała architekturą we wpisanym do rejestru zabytków parku w Wiatrołomie. W ramach operacji zostanie osiągnięte wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez odbudowę ścieżek spacerowych i wyposażenie w mała architekturę wpisanego do rejestru zabytków parku w Wiatrołomie oraz promocja i popularyzacja rybactwa obszaru objętego LSROR. Na operacje uzyskano dofinansowanie w wysokości 240 276,19 zł, co stanowi 85% kosztów całkowitych.

 

Dofinansowanie uzyskano w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".

 

Plan sytuacyjny z projektu Rewitalizacji Parku w Wiatrołomie