Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwat Torfowisko Zieliń Miastecki

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

Na terenie Nadleśnictwa Trzebielino w leśnictwie Miszewo występuje jeden rezerwat przyrody „Torfowisko Zieliń Miastecki" o łącznej pow. 46,08 ha.

Został on utworzony aby ochronić torfowiska z charakterystycznymi zespołami roślinnymi oraz stanowiskami wielu gatunków roślin torfowiskowych i bagiennych. Jako cel ochrony przyrody przyjęto zachowanie topogenicznego torfowiska przejściowego wraz z naturalnymi procesami jego dynamiki.