Wydawca treści Wydawca treści

Informacje o ochronie danych osobowych

Szanowni Państwo,

przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie  przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) nazywanego dalej RODO.

 

Nadleśnictwo Trzebielino uprzejmie informuje, iż teren Nadleśnictwa Trzebielino oraz budynek biurowy w Trzebielinie  przy ul. Pomorskiej 21, 77-235 Trzebielino jest monitorowany.