Wydawca treści Wydawca treści

Szlaki turystyczne

Na terenie Nadleśnictwa Trzebielino znajdują sie następujące szlaki turystyczne:

1. Szlaki rowerowe:

- "Trzebielińskie Lasy" o długości 40 km;

- Trzebielino-Suchorze o długości 11,5 km;

- "Morenowe Wzgórza" o długości 35 km;

- Trzebielino-Dolno o długości 19 km;

- "Krajobrazów młodoglacjalnych" o długości 88,5 km.

 

Zasady korzystania ze szlaków turystycznych zostały opisane w Regulaminie korzystania ze Szlaków turystycznych pieszych i rowerowych, którego treść znajduje się w załaczniku poniżej.