Wydawca treści Wydawca treści

REGULAMIN KORZYSTANIA Z FORM EDUKACJI PRZYRODNICZO-LEŚNEJ

Uczestnictwo w zajęciach z edukacji przyrodniczo-leśnej jest możliwe po dokonaniu uprzedniej rezerwacji osobiście lub telefonicznie pod numerem +48598580244 oraz przesłaniu w formie pisemnej pocztą elektroniczną na adres: trzebielino@szczecinek.lasy. gov.pl, pocztą tradycyjną lub w inny skuteczny sposób, wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej nie później niż na 3 dni przed planowanym terminem zajęć, która znajduje się w formie edytowalnej w załączniku poniżej.

Zasady korzystania z zajęć zostały opisane w Regulaminie korzystania z form edukacji przyrodniczo-leśnej prowadzonej przez pracowników Nadleśnictwa Trzebielino, którego treść znajduje się w załaczniku poniżej.