Wydawca treści Wydawca treści

Edukacja

Edukacja leśna społeczeństwa w nadleśnictwie skupia się przede wszystkim na edukowaniu dzieci i młodzieży ze szkół znajdujących się na terenie administrowanym przez nadleśnictwo. Polega na upowszechnianiu wiedzy o środowisku leśnym, wielofunkcyjnej gospodarce leśnej, podnoszeniu świadomości społeczeństwa w zakresie racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania z wszystkich funkcji lasu, jak również budowaniu zaufania społecznego dla działalności zawodowej leśników.

Rocznie w zajęciach edukacyjnych bierze udział około 300 osób. Współpracujemy z czterema szkołami: SP w Trzebielinie, SP w Suchorzu, SP w Łubnie oraz Gimnazjum w Starkowie. Podstawowym obiektem edukacji leśnej w Nadleśnictwie Trzebielino jest Leśna Wiata Edukacyjna. Zadaszona drewniana wiata przewidziana na kilkadziesiąt osób znajduje się w leśnictwie Trzebielino w oddz. 294t. Wyznaczono przy niej miejsce na ognisko i postawiono tablice edukacyjne. Całość jest ogrodzona i oznakowana. Miejsce to znajduje się przy zbiorniku wodnym "Kunica". Przy punkcie stworzono krótką ścieżkę edukacyjną wyposażoną w tablice o tematyce leśnej przedstawiające budowę i funkcjonowanie ekosystemów leśnych, produkcyjne i pozaprodukcyjne znaczenie lasu, hodowlę i ochronę lasu, a także rolę leśnika w gospodarowaniu zasobami przyrody.

Nadleśnictwo prezentuje również tematyczne wystawy na imprezach masowych organizowanych przez lokalne samorządy lub inne instytucje. Celem wystaw jest przybliżenie społeczności działalności Nadleśnictwa.


 


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

KONKURS "Przyjaciel Lasu"

KONKURS "Przyjaciel Lasu"

Nadleśnictwo Trzebielino organizuje konkurs "Przyjaciel Lasu". Ma on na celu promowanie wśród społeczeństwa wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarki leśnej, ukazywanie pracy leśnika, przedstawienie zasad bezpiecznego korzystania z lasu, zapoznania społeczeństwa z gatunkami fauny i flory występującej w lasach oraz zachęcenia do aktywnego wypoczynku w lasach Nadleśnictwa Trzebielino.

W konkursie udział może wziąć każda osoba posiadająca swój profil w serwisie Facebook.

Szczegółowy Regulamin konkursu znajduje się w załączniku.

Przyłącz się do naszej zabawy i zostań Przyjacielem Lasu! :)