Program "Zanocuj w lesie"

Obszar Barnowiec

Nadleśnictwo Trzebielino zaprasza do skorzystania z obszaru przeznaczonego na cele biwakowania rozproszonego pn. "Zanocuj w lesie". Jest to obszar o powierzchni ponad 1500 ha, gdzie legalnie można przenocować "na dziko" oraz obcować z naturą.

Lokalizacja widoczna jest również na mapie [https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy] oraz z poziomu aplikacji Mbdl, z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

  1. regulaminem korzystania z obszaru [regulamin dostępny jest w załączniku na dole strony]
  2. informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska i czy te są zaopatrywane w drewno i na jakich zasadach można z niego korzystać. Jeśli nie, należy drewno przynieść ze sobą
    1. na tym terenie nie ma wyznaczonych miejsc do rozniecania ognia
  3. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/  Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem
  4. zasadami bezpiecznego korzystania z lasu https://czaswlas2.ecms.pl/bezpieczenstwo-w-lesie-i-porady-3
  5. z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze [mapa z pracami gospodarczymi w załączniku]. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu
  6. z czasowymi wyłączeniami/zmianami przebiegu szlaków
  7. w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu!
  8. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza [formularz dostępny jest w załączniku na dole strony] oraz przesłanie go na adres trzebielino@szczecinek.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: 606 919 621

 Nadleśnictwo Trzebielino przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.